Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2%:

názov: Laputa
právna forma: občianske združenie
sídlo: Cesta k nemocnici 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45021520

Ako nám môžete darovať 2%?

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva samostatne daňové priznanie alebo živnostník či firma, vpíšte údaje priamo do vášho daňového priznania.
Pozrite si postup krokov pre právnické osoby, alebo pre fyzické osoby.

Ak ste zamestnaný, tak:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (stiahnite si potvrdenie)
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (stiahnite si vyhlásenie)
  3. Najneskôr do 30. apríla pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité termíny:


Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v minulom roku, máte možnosť venovať nám 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce a priložte ho k vyhláseniu, alebo k daňovému priznaniu.