Fabian Saul: Boulevard Ring

Vydaná 13. júla 2019

Boulevard Ring, jeden z centrálnych okruhov ruskej metropoly. Fabian Saul ako flanér krúži po tomto prstenci Moskvy a skladá kúsok po kúsku obraz mesta, v ktorom sa stretáva minulosť s budúcnosťou a všetky cesty končia niekde v bludisku. Objavuje mikrokozmos mesta, kde každé zastavenie prináša nové objavy. Fabian Saul (1986) je hudobný skladateľ a šéfredaktor magazínu Flaneur, ktorý každé svoje číslo venuje jedinej ulici v niektorej zo svetových metropol. Spolu s ďalšími autormi odtiaľ prináša originálne príbehy poznamenané nomádstvom a interdisciplinaritou. Žije v Berlíne. Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,ktorý je hlavným partnerom projektu. Preklad knihy vznikol s finančnou podporou Literárneho fondu. The translation of this work was supported by a grant from the Goethe-Institut. / Preklad tejto knihy podporil Goetheho inštitút. Z nemeckého originálu Boulevard Ring (MSB Matthes & Seitz Berlin, 2018) Preklad: Marián Hatala Redakcia a jazykové korektúry: Zuzana Bariaková Zodpovedný redaktor: Slavo Sochor Obálka a sadzba: Elena Čániová Foto: Orkhan Hajiyev / Shutterstock Ilustrácie: Protey Temen Sádzané písmami: Inka A Text, Greta Text Pro a Archivo Tlač: ForPress Nitrianske tlačiarne, s. r. o. Edícia: disko / prvý zväzok Dátum vydania: 13.7.2019 Počet strán: 104 ISBN: 978-80-972815-6-4 Cena: 10 eur