H. G. Wells: Práva človeka

Vydaná 17. októbra 2019

Progresívny manifest slávneho intelektuála z roku 1940 inšpiroval znenie Všeobecnej deklarácie ľudských práv a ešte aj dnes s nadčasovou platnosťou znie jeho volanie, aby sme sa k nášmu druhu postavili s patričnou zodpovednosťou a od politikov žiadali slobodu, rovnosť, spravodlivosť a jasnú víziu toho, za čo bojujeme. Alebo možno ešte lepšie, nech vypadnú.  Kniha vychádza s predslovom britskej prozaičky Ali Smith a doslovom prekladateľa Mariána Gazdíka. Herbert George Wells (1866 – 1946) sa do dejín literatúry sa zapísal ako jeden z otcov sci-fi literatúry. Je autorom žánrových klasík Vojna svetov, Stroj času, no vo svojom diele reflektoval aj politický a sociálny vývoj sveta. K jeho odkazu sa hlásia literárni velikáni ako George Orwell, Isaac Asimov, ale aj mnohí súčasní autori a autorky. Vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia,ktorý je hlavným partnerom projektu. Z anglického originálu The Rights of Men or What Are We Fighting For? (Penguin Books, 1940) Preklad a doslov: Marián Gazdík Redakcia a jazykové korektúry: Zuzana Bariaková Zodpovedný redaktor: Slavo Sochor Dizajn a sadzba: Elena Čániová Foto: Everett Historical / Shutterstock Tlač: ForPress Nitrianske tlačiarne, s. r. o. Edícia: disko / druhý zväzok Dátum vydania: 17.10.2019 Počet strán: 208 ISBN: 978-80-972815-6-4 Cena: 10 eur