Ján Púček: Med pamäti

Vydaná 13. novembra 2018

Čo nám napovedá minulosť, ktorú už nezmeníme? Pre Jána Púčeka je téma pamäti a historického dedičstva kľúčová. Svoju novú knihu s názvom Med pamäti venoval osudom, ktoré (ne)stihol poznačiť masaker s názvom 20. storočie. Cez príbehy nenarodených a hmlisté rodinné spomienky oživuje traumatizujúce udalosti dejín starého kontinentu, pričom v intímnom monológu formuluje otázky, na ktoré môže byť už zajtra neskoro. Iboja Wandall-Holm napísala o knihe Med pamäti: Pýta sa prečo a počuje ohlas minulých dejín vlievať sa do prítomnosti. Zrkadlia sa v ňom životy tých, čo už nie sú, toho, čo bolo a byť nemalo, citlivo zaregistrované vnemy z detstva, dospievania, stopy, zastávky a stanice na ceste za poznaním skutočnosti. Med pamäti Jána Púčeka, to je mozaika ľudských životov v objatí vrtošivého času. Ján Púček (1987, Liptovský Mikuláš) — Pre rodáka z Liptova je téma pamäti a nehmotného historického dedičstva kľúčová. Inšpirácia živou ľudskou knižnicou je prítomná nielen v jeho prozaických textoch, ale aj v rozhlasovej a novinárskej publicistike. Knižne debutoval zbierkou poviedok Kameň v kameni (2012), za ktorú získal viacero ocenení. Nadviazal na ňu krátkymi prózami Okná do polí (2013) a jeho ostatnou knihou je román Uchom ihly (2015), ktorý bol preložený aj do poľštiny. Vyštudoval filmovú scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU a v súčasnosti pracuje ako editor vydavateľstva Absynt. Napísanie a vydanie knihy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Zodpovedný redaktor: Slavo Sochor Redakcia: Dušan Šuster Foto autora: Erika Litváková Foto na obálke: archív Jána Púčeka Dizajn, obálka a sadzba: Elena Čániová Sádzané písmami Inka (www.carnokytype.com), Monoxil (www.urtd.net) a Nexa Rust Sans. Tlač: ForPress Nitrianske tlačiarne, s. r. o. Edícia: persony / prvý zväzok Dátum vydania: 13.11.2018 Počet strán: 138 ISBN: 978-80-972815-3-3 Cena: 12 eur