Očistec

Vydaná 22. februára 2020

Sedem smrteľných hriechov v pestrej interpretácii výnimočných autorov a autoriek. Spisovateľka Jana Juráňová, kultúrny teoretik Juraj Malíček, filozof Peter Michalovič, básnik a kurátor Boris Ondreička, spisovateľka Veronika Šikulová, filmová dramaturgička a scenáristka Zuzana Gindl-Tatárová a novinárka Saša Uhlová v spoločnej kolekcii esejí nazerajú na dnešný svet cez základný kameň európskej morálky a zároveň tejto nadkonfesijnej tradícii nastavujú nemilosrdné zrkadlo. Pomôže nám ešte z tejto špiny nejaký očistec, alebo sme boli trochu nepozorní a už sa dávno smažíme v pekle? Kniha vychádza vďaka podpore odvážnych ľudí na platforme Startlab. Idea: Slavo Sochor a Rado Sloboda Redakcia: Slavo Sochor a Zuzana Bariaková Jazykové korektúry: Zuzana Bariaková Spolupráca na korektúrach: Stanislava Schupplerová Dizajn a sadzba: Elena Čániová Tlač: ForPress Nitrianske tlačiarne, s. r. o. Edícia: mimo edície Dátum vydania: 22.2.2020 Počet strán: 110 ISBN: 978-80-99944-01-6 Cena: 9,99 eur