Literárne disko: Châteaux po našom

Začiatok: 01. august 2019 o 17:00

Koniec: 01. august 2019 o 20:00

Miesto konania: Centrum architekta L. E. Hudeca, Skuteckého 22

Pozývame na vernisáž výstavy Châteaux po našom a diskusiu s autorkou projektu, fotografkou Janou Šturdíkovou.

Fotografka Jana Šturdíková Vás prevedie exkurziou po kaštieľoch na Slovensku citlivo zachytených autorkiným pohľadom cez hľadáčik fotoaparátu. Počas 5 ročného obdobia autorka navštívila 150 miest s cieľom zdokumentovať aktuálny stav opustených a chátrajúcich kaštieľov, ktoré rozdeľuje do kategórií podľa ich poslednej funkcie. Podnetom vzniku projektu bola fotografia chátrajúceho kaštieľa v Želiezovciach, doplnená sprievodným textom chváliacim sa jeho bohatou históriou, ktorý však vôbec nekorešpondoval s jeho súčasným smutným stavom. Rozpracovaný projekt v bakalárskej práci na Inštitúte tvorivej fotografie v Opave prerástol do komplexného celku, ktorý bol vydaný aj v knižnej podobe v apríli 2019. Aktuálny stav roztrúsených národných klenotov po Slovensku a ich posledné využitie v podobe zberne surovín, zábavného podniku, skladu či posilňovne neprispieva k našej kultúrnej uvedomelosti a touto výstavou by sme radi prispeli k zlepšenie súčasnej situácie. Súčasťou podujatia bude prezentácia knižného spracovania projektu. Vernisáž výstavy + diskusia s autorkou výstavy sa uskutoční 1. augusta 2019 o 17.00 v Centre architekta L. E. Hudeca, Skuteckého 22, Banská Bystrica. Diskusia s Janou Šturdíkovou sa koná v cykle Literárne disko. Projekt Literárna bašta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je jeho hlavným partnerom. Otvorením výstavy Vás bude sprevádzať komorné zoskupenie Tempo d'Amore, ktoré Vám predstaví šľachtické tance z územia Slovenska 17. a 18. storočia.