Literárne disko: Janette Motlová Maziniová — Cigánka

Začiatok: 17. máj 2018 o 19:30

Koniec: 17. máj 2018 o 21:00

Miesto konania: Artforum, Horná Strieborná 10, Banská Bystrica

Literárna bašta pozýva na diskusný žúr venovaný súčasnej literatúre. O domácich i zahraničných tituloch s účasťou zaujímavých hostí.

Májové Literárne disko predstaví Janette Motlovú Maziniovú a jej knihu Cigánka, v ktorej sa pokúša o dialóg medzi rómskym a gadžovským svetom: "Keď som pred piatimi rokmi začala písať Cigánku, mala som jasný cieľ. Chcela som, aby gadžovský svet pochopil, čo všetko má v rukách. Ako veľmi dokáže pohľadom potešiť, no aj ublížiť. Ako ľahko odsúdi len preto, že niektorá etnicita v spoločnosti nepatrí medzi lukratívne." Kniha Cigánka vyšla prvý raz už v roku 2012, kvôli veľkému úspechu ju teraz opäť na pulty kníhkupectiev prináša Sokratov inštitút. O tom, či môže silný príbeh pomôcť zblížiť rómsku a gadžovskú komunitu sa bude so Janette Motlovou Maziniovou rozprávať moderátorka Zuzana Szabóová. Janette Motlová Maziniová (1973) vyštudovala sociálnu prácu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity. V roku 2007 založila Rómsky inštitút, ktorý viedla do apríla 2008, do roku 2013 bola externou koordinátorkou programov podpory a rozvoja vzdelávania rómskych detí a mládeže. Pôsobí v neziskovom sektore. Vstup na podujatie je voľný. Hlavným partnerom projektu Literárna bašta je Fond na podporu umenia. Foto: Vladimír Šimíček