Literárne disko: Štúr — najväčší Slovák v 19. storočí?

Začiatok: 15. apríl 2019 o 18:00

Koniec: 15. apríl 2019 o 19:30

Miesto konania: Artforum, Horná Strieborná 10

Literárna bašta pozýva na diskusný žúr venovaný súčasnej literatúre. O domácich i zahraničných tituloch s účasťou zaujímavých hostí.

Keď maďarskému historikovi József Demmel pred pár rokmi vyšiel slovenský preklad knihy o Ľudovítovi Štúrovi, prekvapil laickú aj odbornú verejnosť. Štúrov život a činnosť v nej ukazuje ako výnimočné a jedinečný nielen v slovenských, ale aj uhorských dejinách 19. storočia, zároveň však vyvracia falošné a sploštené tvrdenia historickej pamäti a kanónu - ako u slovenských, tak aj maďarských historikov. Svojimi netradičnými otázkami a prístupom nás zoznamuje nielen so Štúrom, ale na jeho príklade opisuje aj zrod moderného slovenského národa v 19. storočí. Na aprílové Literárne disko príde s Józsefom Demmelom diskutovať aj ďalší odborník na 19. storočie a formovanie nášho národa, historik Dušan Škvarna. O tom, akú úlohu v našich dejinách zohralo toto obdobie a osobnosť Štúra, sa bude so svojimi hosťami rozprávať moderátor Rado Sloboda. Tlmočí Imrich Nagy. Spoluorganizátorom a partnerom podujatia je Katedra histórie/Department of History FF UMB Banská Bystrica. Projekt Literárna bašta z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý zároveň jeho hlavným partnerom.