2% pre domov literatúry v Banskej Bystrici

Ak v roku 2017 podporíte Literárnu baštu svojimi 2% z daní, pomôžete nám:

Projekt Literárna bašta realizujeme ako občianske združenie Laputa od roku 2013, kedy vznikla prvotná idea rekonštrukcie bašty pri Lazovnej brány na účely rezidenčného literárneho domu a literárnej kaviarne. Mesto Banská Bystrica nám prenajalo objekt bašty na 30 rokov s tým, že z nej do roku 2020 vybudujeme nový kultúrny bod. V roku 2017 spolu s novým tímom pripravujeme sériu kultúrnych podujatí (besedy, koncerty atď.) a pokúsime sa priblížiť k samotnej fáze rekonštrukcie. Potrebná investícia na rekonštrukciu bašty je 200 tisíc eur. Sme odhodlaní tieto prostriedky získať z grantov, od sponzorov, individuálnych darcov a napríklad aj 2%-ného príspevku z dane.

Ak vás naše nápady zaujali, ale radi by ste vedeli viac, napíšte nám na info@literarnabasta.sk, radi vám poskytneme viac informácií, alebo vás prevedieme objektom budúcej Literárnej bašty.

Ďakujeme!

Údaje, ktoré potrebujete k darovaniu 2%:

názov: Laputa
právna forma: občianske združenie
sídlo: Cesta k nemocnici 29, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45021520

Ako nám môžete darovať 2%?

Ak ste fyzická osoba, ktorá si podáva samostatne daňové priznanie alebo živnostník či firma, vpíšte údaje priamo do vášho daňového priznania.
Pozrite si postup krokov pre právnické osoby, alebo pre fyzické osoby.

Ak ste zamestnaný, tak:
  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane (stiahnite si potvrdenie)
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. (stiahnite si vyhlásenie)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2017 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dôležité termíny:


Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2016, máte možnosť venovať nám 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce a priložte ho k vyhláseniu, alebo k daňovému priznaniu.